Instytut Badań Seksualnych jest placówką naukowo-badawczą, której nadrzędnym celem jest przyczynianie się do rozwoju badań naukowych nad życiem seksualnym oraz rozrodczością człowieka.

 Główne cele Instytutu to:

  • prowadzenie, inspirowanie i popieranie badań naukowych w zakresie życia seksualnego człowieka;
  • wspieranie piśmiennictwa naukowego i gromadzenia dokumentacji w tej dziedzinie,
  • upowszechnianie oświaty seksualnej, poradnictwa i różnych form terapii;
  • organizowanie współpracy międzynarodowej w zakresie badań seksualnych.

 Działalność Instytutu obejmuje:

  • prowadzenie własnych badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych;
  • popieranie materialne, merytoryczne i organizacyjne badań naukowych innych osób i instytucji;
  • wydawanie własnych publikacji naukowych i popularyzatorskich oraz wspieranie publikacji tego typu innych autorów;
  • gromadzenie dokumentacji naukowej, w tym - publikacji książkowych i periodycznych, dokumentacji fotograficznej; audiowizualnej i plastycznej, a także informatycznych zbiorów danych;
  • wspieranie edukacji seksualnej, poradnictwa i różnych form terapii.