Wydawnictwo IBS jest jednostką organizacyjną Instytutu Badań Seksualnych, której zadaniem jest realizowanie zadań wydawniczych. Zgodnie ze Statutem działlaność wydawnicza Instytutu obejmuje dwie główne dziedziny: 1) wydawanie publikacji naukowych, 2) wydawanie publikacji popularno-naukowych.


Publikacje naukowe
  • Kwartalnik "Seksualność", nr 1 (w przygotowaniu).
  • Kwartalnik internetowy "Badania seksualne na świecie", Nr 1/1 (w przygotowaniu).
 Publikacje popularno-naukowe
  • Tytuły wydane:  Jerzy A. Kowalski, Homo eroticus, Wydawnictwo IBS, Opole 2011.
  • W planie: Higiena życia intymnego, praca zbiorowa, Wydawnictwo IBS.

NOWOŚĆ WYDAWNICZA


Jerzy Adam Kowalski - Homo eroticus

Wydawnictwo IBS, Opole 2011

 str. 304, 22 ilustracje, bibliografia

Jest to książka o charakterze popularno-naukowym, przeznaczona dla szerokiego grona czytelników zainteresowanych problematyką seksualności człowieka. Przedstawia w żywym, eseistycznym stylu światowy stan wiedzy naukowej dotyczącej sposobów kształtowania się współczesnej postaci życia seksualnego człowieka, poczynając od naszych ewolucyjnych przodków, poprzez różne historyczne formy ludzkie, aż do człowieka współczesnego. Autor z sięga po wiedzę z zakresu paleoantropologii, archeologii i historii, antropologii społecznej, psychologii. Poza prezentacją w przystępnej formie wyników najnowszych badań naukowych autor dokonuje krytycznej oceny niektórych koncepcji, proponując niekiedy własną interpretację faktów oraz niekonwencjonalne spojrzenie na niektóre z powszechnie przyjętych twierdzeń.


Więcej informacji: Oficjalna strona książki: Jerzy A. Kowalski, Homo eroticus

 


 Gdzie można kupić książkę?


W Wydawnictwie - W CENACH PROMOCYJNYCH:  strona transakcyjna.

W Wydawnictwie - PROGRAM DLA BIBLIOTEK: informacje szczegółowe.


Dystrybycja i hurt książek - wszystkie krajowe sieci dystrybucyjne, a m.in.:


M.T.M. Firma B. i T. MOTYL
Firma Księgarska OLESIEJUK 
OSDW AZYMUT
EMPIK

Ponadto (m.in.):