PUBLIKACJA INSTYTUTU LEKTURĄ DLA STUDENTÓW


Wydana przez nas książka Jerzego A. Kowalskiego Homo eroticus, Wydawnictwo IBS, Opole 2011, została zalecona jako lektura podstawowa dla studentów antropologii historycznej w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie do wykładu kursowego prof. dr. hab. Jerzego Rajmana, kierownika Katedry Historii Średniowiecza, pt. "Ciało i płeć - historia intymności".

Link do programu kursu (semestr 1, kurs nr 13): "Ciało i płeć - historia intymności".